Słownik

Kicker

Sztucznie skonstruowana skocznia ustawiona na wodzie.