POLECAMY

Słownik

Kąt natarcia

(angle of attack) – jest to kąt ustawienia profilu latawca względem wiatru.