Słownik diety i fitnessu

Juga

Jedna z czterech epok istnienia materialnego świata.

Każdej kolejnej epoce odpowiada awabara (inkarnacja Wiszu). Przyporządkowane są jej odpowiednie barwy:

  • Sata juga – biały,
  • Trata juga – czerwony,
  • Dwapara juga – czarny,
  • Kali jugra – żółty.