Słownik diety i fitnessu

Jama

Bóg śmierci. Jego imię oznacza dosłownie „bliźnię”. Jest władcą podziemnego świata, cechuje się przerażającym wyglądem, a na większości przedstawień dzierży w rękach kij i pęta – postrach grzeszników. Utożsamia się go z bezlitosnym Czasem i nazywa Panem Dharmy. To on decyduje o wyroku i karze dla zmarłego, ale jest zawsze sprawiedliwy i nieomylny.