Słownik

Hopka

To specjalnie usypana górka ziemna. Służy do wykonywania skoków i ekstremalnych ewolucji profesjonalnym riderom