POLECAMY

Słownik

Handplant

Handplant – grupa ewolucji, w których zawodnik opiera ręce o rampę rynny, a głowa znajduje się poniżej deski.