POLECAMY

Słownik

Hana

Oznacza usunięcie lub porzucenie. Termin ten w jodze klasycznej oznacza pozbycie się przyczyn, które wywoływały uciążliwy stan.