POLECAMY

Słownik

GMO

GMO to organizmy zmodyfikowane genetycznie - rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Zdania naukowców dotyczące działania żywności pochodzącej ze składników zmodyfikowanych genetycznie są podzielone i sprzeczne.