POLECAMY

Słownik

Girlandy

Girlandy – naprzemienne skręty wzdłuż linii spadku wykonywane bez zmiany krawędzi deski. Jadąc girlandami poruszamy się skrętami, ale w skos stoku bez przekraczania linii spadku.