POLECAMY

Słownik

Funbox

Funbox – śnieżny obiekt w kształcie trapezu. Składa się z najazdu, skoczni z loopingiem, płaskiego odcinka ze skocznią, który stopniowo przechodzi w stromy zeskok.