POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Dzienniczek treningowy

Podstawowe narzędzie każdego biegacza. Miejsce, w którym zapisywane są wszystkie zrealizowane elementy treningu. Dzienniczki mogą mieć charakter uproszczony (notatki w zeszycie) lub bardzo skomplikowany (specjalne, wielofunkcyjne programy). Dwa najważniejsze elementy zapisywane w każdym dzienniczku to data treningu oraz elementy wchodzące w jego skład.