POLECAMY

Słownik

Downwind

Z wiatrem; najczęściej określenie pływania z wiatrem, „w dół” wiatru.