POLECAMY

Słownik

Directional

Deska kierunkowa, z 2 lub 3 footstrapami i finami na rufie (tyle deski).