POLECAMY

Słownik

Custom

Np. custom board - określenie modelu sprzętu wykonanego pod kątem określonej osoby, najczęściej zawodnika, z uwzględnieniem indywidualnych jego cech.