POLECAMY

Słownik

Cardio Kit

Służy do pomiaru tętna.

Cardio Kit to zestaw do bezprzewodowego pomiaru tętna, w skład którego wchodzi pas telemetryczny - nadajnik oraz odbiornik tętna instalowany w urządzeniu typu cardio.