Słownik

Canting

Canting – klin umieszczony pod wiązaniem w celu zmiany kąta jego pochylenia.