POLECAMY

Słownik

Bryza

Morska lub lądowa – wiatr powstający na skutek nierównomiernego nagrzewania się i ochładzania wody i lądu.