POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Aspect Ratio (AR)

Stosunek długości (mierzonej od jednego ucha latawca do drugiego) do szerokości latawca (mierzonej od krawędzi natarcia do krawędzi spływu). Im mniejsze AR tym łatwiejszy jest latawiec (spokojny, wolny w sterowaniu – przeznaczony dla początkujących), im większe AR tym latawiec trudniejszy, (szybszy, bardziej zwrotny – przeznaczony dla zaawansowanych).