POLECAMY

Słownik

Airs

Airs – skoki z oderwaniem deski od podłoża.