Polki.pl

COTAM STUDIO – studio fotograficzne i filmowe Warszawa

COTAM STUDIO – studio fotograficzne i filmowe Warszawa
Oceny (5)
1,00
Opis działalności
COTAM STUDIO – studio fotograficzne i filmowe Warszawa

Prze­­stron­­ne i wy­­so­­kie stu­­dio fo­to­gra­fi­czne ty­pu open space w Warszawie. Po­­wierz­ch­nia cał­ko­wi­ta stu­dia 200 m², wy­so­ko­ść do 5 m.

Stu­dio wy­po­sa­żo­ne jest w cy­klo­ra­mę o wy­mia­rach: 8,4 m × 6 m × 4,5 m. W stu­diu zna­du­je się rów­nież dwu­oso­bo­we sta­no­wis­ko do wi­za­żu, garderoba, kuch­nia oraz ła­zien­ka z pry­szni­cem.

Po­za wy­po­sa­że­niem, któ­re po­sia­da­my w stu­diu (Elinchrom, Manfrotto, Avenger) jes­teś­my w sta­nie na ży­cze­nie kli­en­ta zor­ga­ni­zo­wać po­trze­bny do kon­kret­nej pro­duk­cji sprzęt (np. Profoto, Broncolor, Phase One).

Po­sia­da­my prąd 63A, dzię­ki cze­mu COTAM STUDIO ide­al­nie spra­wdzi się w pro­duk­cjach za­rów­no fo­to­gra­ficz­nych jak i fil­mo­wych. Ot­war­ta prze­strzeń i cen­tral­ne umiej­sco­wie­nie cy­klo­ra­my poz­wa­la­ją łat­wo za­gos­po­da­ro­wać na­szą po­wierz­chnię.

Jes­teś­my ot­war­ci na or­ga­ni­za­cję wszel­kie­go ro­dza­ju even­tów oraz szko­leń. Dla kli­en­tów stu­dia od­da­je­my do dys­po­zy­cji miej­sca par­kin­go­we przed sa­mym wej­ściem.

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz pokażemy studio ;)

23 sty 2016
Gość We-Dwoje.pl
Ocena   / fatalnie
.....
 
 

Zobacz także

 
 
Dane kontaktowe
COTAM...
Lokalizacja
Firmy wg miejscowości
Polecane oferty PREMIUM
Wybrane oferty
Kwiaciarnia Flora
Kwiaciarnia Flora oferuje szeroki zakres usług florystycznych:...
Region: śląskie (Cieszyn)
Kategoria: Kwiaciarnie
Alis Studio sukniAlis Studio sukni
Alis Studio sukni - suknie z klasą... Zapraszamy do naszego salonu...
Kategoria: Moda dla pań
FashionataFashionata
www.fashionata.pl to sklep internetowy z odzieżą damską....
Region: śląskie (Częstochowa)
Kategoria: Moda dla pań
PRACOWNIA FOTOGRAFII EN FACE | WROCŁAWPRACOWNIA FOTOGRAFII EN FACE | WROCŁAW
Zachowaj piękne chwile na dłużej... ... ale zrób to...
Region: dolnośląskie (Wrocław)
Kategoria: Fotografia