Polki.pl

Centrum Zdrowia MEDYCYNA Poradnie Specjalistyczne - Białystok


 • Centrum Zdrowia MEDYCYNA Poradnie Specjalistyczne
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Białystok , ul. Komisji Edukacji Narodowej 52   (15-687 Białystok)
  podlaskie (powiat M. Białystok)
 • tel.85 66 29 199
  email info@medycynabialystok.pl
  www www.medycynabialystok.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Zdrowia MEDYCYNA Poradnie...

 • 1

  Centrum Zdrowia MEDYCYNA Poradnie Specjalistyczne ul. Komisji Edukacji Narodowej 52/1

  Białystok , ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  telefon 85 66 29 199, email info@medycynabialystok.pl, www medycynabialystok.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia immunologiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia immunologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Immunologia kliniczna
  • Poradnia medycyny pracy Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia pulmonologiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia pediatryczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii plastycznej Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia neurochirurgiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia USG Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Pracownia USG
   USG
  • Poradnia medycyny estetycznej Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia alergologiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologicza Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia dermatochirurgii Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia urologiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia chorób jelitowych Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia proktologiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia nefrologiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia onkologiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia leczenia bólu Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia Badań Endoskopowych Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Punkt szczepień Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Pracownie inne Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Gabinet zabiegowy Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52     
   Gabinet zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia neurologiczna Białystok, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej 52     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Centrum Zdrowia MEDYCYNA Poradnie Specjalistyczne ul. Mickiewicza 39/U7

  Białystok , ul. ul. Adama Mickiewicza 39 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  telefon 85 67 95 199, email info@medycynabialystok.pl, www www.medycynabialystok.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia otolaryngologiczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Punkt pobrań materiału do badań Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet zabiegowy Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna
   Oświata i promocja zdrowia
  • Punkt szczepień Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Punkt szczepień
   Szczepienia
  • Pracownia USG Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia nefrologiczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia gastrologiczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia reumatologiczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia geriatryczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia alergologiczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia pulmonologiczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia psychiatryczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia urologiczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologiczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ortopedyczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia neurologiczna Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologii dziecięcej Białystok, ul. ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca

Opieka zdrowotna Białystok

Specjalizacje, resorty ZOZ Białystok


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl