Polki.pl

Centrum Usług Medycznych "Eskulap" Spółka z o.o., przedsiębiorstwo wykonujące działalność leczniczą - Świdnica


 • Centrum Usług Medycznych "Eskulap" Spółka z o.o., przedsiębiorstwo wykonujące działalność leczniczą
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Świdnica , ul. Zamenhofa 47   (58-105 Świdnica)
  dolnośląskie (powiat Świdnica)
 • tel.74 640-62-62
  email eskulap@data.pl
  www www.eskulap.swidnica.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Usług Medycznych "Eskulap"...

 • 1

  Centrum Usług Medycznych "Eskulap" Spółka z o.o., przedsiębiorstwo wykonujące działalność leczniczą

  Świdnica , ul. Zamenhofa 47 (dolnośląskie / powiat Świdnica)
  telefon 74 640-62-62, email eskulap@data.pl, www www.eskulap.swidnica.pl
  • Poradnia ogólna POZ Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dla dzieci POZ Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia "K" ginekologiczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia reumatologiczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgiczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny pracy Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia endokrynologiczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia psychologiczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielegniarki środowiskowo-rodzinnej Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna sądowa
   Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Zdrowie publiczne
   Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Poradnia diagnostyki laboratoryjnej Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pulmonologiczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Punkt szczepień Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizykoterapii Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Dział (pracownia) krioterapii
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia medycyny sportowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Pracownia fizjoterapii Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Poradnia leczenia nerwic Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - mammograficzna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Pracownia mammografii
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy otorynolaryngologiczny Świdnica, ul. Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dermatologiczny Świdnica, ul. Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy ginekologiczno - położniczy Świdnica, ul. Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy endokrynologiczny Świdnica, ul. Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy okulistyczny Świdnica, ul. Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy reumatologiczny Świdnica, ul. Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgii urazowo ortopedycznej Świdnica, ul. Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgii ogólnej Świdnica, ul. Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy neurologiczny Świdnica, ul. Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Fizjoterapia domowa Świdnica, ul. Zamenhofa 47      Telefon: 74 640-62-62  
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia hepatologiczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urologiczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia diabetologiczna Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia osteoporozy Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Świdnica, ul. Zamenhofa 47     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Świdnica

Specjalizacje, resorty ZOZ Świdnica


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl