Polki.pl

Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia - Zagórze


 • Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Zagórze , ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226   (32-555 Zagórze)
  małopolskie (powiat Babice)
 • tel.32 623 19 42
  email nzozcpioz@interia.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

 • 1

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia"

  Zagórze , ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226 (małopolskie / powiat Babice)
  telefon 32 62 31 942, email nzozcpioz@interia.pl,
  • Poradnia lekarza POZ Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226      Telefon: 32 62 31 942  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226      Telefon: 32 62 31 942  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226      Telefon: 32 62 31 942  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226      Telefon: 32 62 31 942  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226      Telefon: 32 62 31 942  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226      Telefon: 32 62 31 942  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226      Telefon: 32 62 31 942  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226      Telefon: 32 62 31 942  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia psychiatryczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226      Telefon: 32 62 31 942  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet medycyny szkolnej Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia stomatologiczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226      Telefon: 32 62 31 942  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia lekarza POZ Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia lekarza POZ Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia diabetologiczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia okulistyczna (konsultacyjna) Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia pediatryczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia wad postawy Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urazowo - ortopedyczna (konsultacyjna) Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zespół Transportu Sanitarnego Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226      Telefon: 32 62 31 942  
   Zespół transportu sanitarnego
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Fizjoterapii Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia USG Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektrokardiografii Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektrofizjologii Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Lekarza POZ Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pediatryczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226      Telefon: 32 62 31 942  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia fizykoterapii Zagórze, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 226     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia" - Filia Sosnowiec

  Sosnowiec , ul. ul. Wincentego Kadłubka 16 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  telefon 32 71 07 329, email nzozcpioz@interia.pl,
  • Poradnia lekarza POZ Sosnowiec, ul. ul. Wincentego Kadłubka 16      Telefon: 32 71 07 329  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna Sosnowiec, ul. ul. Wincentego Kadłubka 16      Telefon: 32 71 07 329  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej Sosnowiec, ul. ul. Wincentego Kadłubka 16      Telefon: 32 71 07 329  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo - rodzinnej Sosnowiec, ul. ul. Wincentego Kadłubka 16      Telefon: 32 71 07 329  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna Sosnowiec, ul. ul. Wincentego Kadłubka 16      Telefon: 32 71 07 329  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Sosnowiec, ul. ul. Wincentego Kadłubka 16      Telefon: 32 71 07 329  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Sosnowiec, ul. ul. Wincentego Kadłubka 16      Telefon: 32 71 07 329  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia diabetologiczna Sosnowiec, ul. ul. Wincentego Kadłubka 16      Telefon: 32 71 07 329  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Sosnowiec, ul. ul. Wincentego Kadłubka 16      Telefon: 32 71 07 329  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia stomatologiczna Sosnowiec, ul. ul. Wincentego Kadłubka 16      Telefon: 32 71 07 329  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Specjalizacje, resorty ZOZ Zagórze


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl