Polki.pl

Centrum Profilaktyki i Lecznictwa Sp. z o. o. - Gliwice


 • Centrum Profilaktyki i Lecznictwa Sp. z o. o.
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Gliwice , ul. Mechaników 9   (44-109 Gliwice)
  śląskie (powiat M. Gliwice)
 • tel.32 734 63 03
  email cenpil@cenpil-gliwice.pl
  www www.cenpil-gliwice.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Profilaktyki i Lecznictwa Sp....

 • 1

  Centrum Profilaktyki i Lecznictwa Łabędy Sp. z o.o.

  Gliwice , ul. ul. Mechaników 9 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  telefon 32 734 63 03, email cenpil@cenpil-gliwice.pl, www www.cenpil-gliwice.pl
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci i dorosłych Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci i dorosłych Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci i dorosłych Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci i dorosłych Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia bólu Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 04  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia rehabilitacyjna Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia badań radiologicznych Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań ultrasonograficznych Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań audiometrycznych Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet zabiegowy Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Szczepienia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci i dorosłych Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia reumatologiczna Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia nerwic dla dzieci i dorosłych Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 04  
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia medycyny pracy Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia badań elektrokardiograficznych Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia badań cytologicznych Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Pracownia cytologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia badań psychotechnicznych Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia badań spirometrycznych Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Dział fizjoterapii Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Gliwice, ul. ul. Mechaników 9      Telefon: 32 734 63 03  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Gliwice, ul. ul. Mechaników 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet kinezyterapii Gliwice, ul. ul. Mechaników 9     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Gliwice

Specjalizacje, resorty ZOZ Gliwice


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl