Polki.pl

Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej - Toruń


 • Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Toruń , ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7   (87-100 Toruń)
  kujawsko-pomorskie (powiat M. Toruń)
 • tel.566590397
  email cpielegnacji@poczta.onet.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji...

 • 1

  Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej

  Toruń , ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  telefon 056 659-0397, email 0400443@zoz.org.pl,
  • Hospicjum Domowe Toruń, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: 056 659-0397  
   Hospicjum domowe
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Toruń, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: 056 659-0397  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Dział Fizjoterapii Toruń, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: 056 659-0397  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa Toruń, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: 056 659-0397  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Toruń, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: 056 659-0397  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia lekarza POZ Toruń, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium ogólne Toruń, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: ----  
   Ambulatorium ogólne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej opieki zdrowotnej Toruń, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: ----  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Gabinet Rehabilitacyjno-Konsultacyjny Toruń, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Toruń, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Promocji Zdrowia Toruń, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: ----  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Dział fizykoterapii Toruń, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7      Telefon: ----  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii Toruń, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii Toruń, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Toruń

Specjalizacje, resorty ZOZ Toruń


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl