Polki.pl

Centrum Medyczne w Legnicy - Legnica


 • Centrum Medyczne w Legnicy
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Legnica , ul. Jerzego Libana 7   (59-220 Legnica)
  dolnośląskie (powiat M. Legnica)
 • tel.76 723 38 22
  email poczta@centrum-medyczne.legnica.pl
  www www.centrum-medyczne.legnica.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne w Legnicy

 • 1

  Centrum Medyczne w Legnicy

  Legnica , ul. Jerzego Libana 7 (dolnośląskie / powiat M. Legnica)
  telefon 076 723 38 22, email poczta@centrum-medyczne.legnica.pl, www www.centrum-medyczne.legnica.pl
  • Poradnia (gabinet)lekarza POZ Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otolaryngologiczna Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia dermatologiczna Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie w domu pacjenta
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Poradnia alergologiczna Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia neurologiczna Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia okulistyczna Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia medycyny pracy Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
  • Pracownia USG Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział fizjoterapii Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Gabinet pielęgniarki srodowiskowej-rodzinnej Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Zdrowie matki i dziecka
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Gabinet zabiegowy Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta
   Szczepienia
   Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Poradnia leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia urologiczna Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii Legnica, ul. Jerzego Libana 7     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Legnica

Specjalizacje, resorty ZOZ Legnica


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl