Polki.pl

Centrum Medyczne SPAMED - Sępólno Krajeńskie


 • Centrum Medyczne SPAMED
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Sępólno Krajeńskie , ul. Szkolna 4   (89-400 Sępólno Krajeńskie)
  kujawsko-pomorskie (powiat Sępólno Krajeńskie miasto)
 • tel.608-720-383
  email nzoz.spamed@wp.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne SPAMED

 • 1

  Centrum Medyczne SPAMED - Przychodnia

  Sępólno Krajeńskie , ul. Szkolna 4 (kujawsko-pomorskie / powiat Sępólno Krajeńskie miasto)
  telefon 608-720-383, email nzoz.spamed@wp.pl,
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Alergologiczna Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Dermatologiczna Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Diabetologiczna Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Logopedyczna dla Dzieci Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Leczenia Bólu Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Osteoporozy Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Medycyny Pracy Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Medycyny Sportowej Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Neurologiczna Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Okulistyczna Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Pulmonologiczna Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Psychologiczna Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia psychologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Preluksacyjna Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Postawy Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Pracownia USG Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Pracownia USG
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt Szczepień Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji Dział Pracownia Fizjoterapii dla Dzieci Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacji Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Pediatryczna Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Logopedyczna Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet DIagnostyczno-Zabiegowy (z punktami EKG) Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Całodobowej Opieki Lekarza POZ Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyki Obrazowej Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 2

  Centrum Medyczne SPAMED - Ośrodek Zdrowia Wałdowo

  Sępólno Krajeńskie , ul. Wałdowo 20 (kujawsko-pomorskie / powiat Sępólno Krajeńskie obszar wiejski)
  telefon 608-720-383, email nzoz.spamed@wp.pl,
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego Sępólno Krajeńskie, ul. Wałdowo 20     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Punkt Szczepień Sępólno Krajeńskie, ul. Wałdowo 20     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (z punktami EKG) Sępólno Krajeńskie, ul. Wałdowo 20     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Sępólno Krajeńskie, ul. Wałdowo 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Sępólno Krajeńskie, ul. Wałdowo 20     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • 3

  Centrum Medyczne SPAMED - Ośrodek Zdrowia Radońsk

  Sępólno Krajeńskie , ul. Radońsk 8 (kujawsko-pomorskie / powiat Sępólno Krajeńskie obszar wiejski)
  telefon 608-720-383, email nzoz.spamed@wp.pl,
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego Sępólno Krajeńskie, ul. Radońsk 8     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Punkt Szczepień Sępólno Krajeńskie, ul. Radońsk 8     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (z punktami EKG) Sępólno Krajeńskie, ul. Radońsk 8     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Sępólno Krajeńskie, ul. Radońsk 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Sępólno Krajeńskie, ul. Radońsk 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna

Opieka zdrowotna Sępólno Krajeńskie

Specjalizacje, resorty ZOZ Sępólno Krajeńskie


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl