Polki.pl

Centrum Medyczne "SOLMED" - Włodawa


 • Centrum Medyczne "SOLMED"
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Włodawa , ul. Al. Jana Pawła II 19a   (22-200 Włodawa)
  lubelskie (powiat Włodawa)
 • tel.825724444
  email solmed.solarz@wp.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne "SOLMED"

 • 1

  Centrum Medyczne "SOLMED"

  Włodawa , ul. Al.Jana Pawła II 19a (lubelskie / powiat Włodawa)
  telefon 825724444, email solmed.solarz@wp.pl,
  • Poradnia chorób wewnętrznych Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia chorób naczyń Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie w domu pacjenta - Angiologia
  • Poradnia dermatologiczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
  • Poradnia onkologiczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
   Leczenie w domu pacjenta - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia chorób płuc Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia pediatryczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia neurochirurgiczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurochirurgia
  • Poradnia wad postawy Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
   Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologopedia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologopedia
  • Poradnia urologiczna Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
  • Poradnia domowego leczenia tlenem Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia nerwic Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia leczenia nerwic
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia uzależnień Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Włodawa, ul. Al.Jana Pawła II 19a      Telefon: 825724444  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurochirurgia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia dziecięca
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Angiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ginekologia onkologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Hematologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia dziecięca
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia i hematologia dziecięca
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia i hematologia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia

Opieka zdrowotna Włodawa

Specjalizacje, resorty ZOZ Włodawa


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl