Polki.pl

Centrum Medyczne "SAN - MED" - Bystrzyca Kłodzka


 • Centrum Medyczne "SAN - MED"
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Bystrzyca Kłodzka , ul. Polna 22   (57-500 Bystrzyca Kłodzka)
  dolnośląskie (powiat Bystrzyca Kłodzka miasto)
 • tel.74 644-19-99
  email sanmed@sisco.pl
  www www.san-med.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne "SAN - MED"

 • 1

  Centrum Medyczne "SAN - MED"

  Bystrzyca Kłodzka , ul. Polna 22 (dolnośląskie / powiat Bystrzyca Kłodzka miasto)
  telefon 074 644-19-92, email sanmed@sisco.pl, www www.sanmed.pl
  • Poradnia lekarza POZ Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia neurologiczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urologiczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia dermatologiczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet medycyny szkolnej Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia położnej środowiskowo - rodzinnej Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Punkt szczepień Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia reumatologiczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia onkologiczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgiczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia diabetologiczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia kardiochirurgiczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia pulmonologiczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chorób naczyń Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia gastrologiczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
  • Poradnia endokrynologiczna Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia osteoporozy Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej Bystrzyca Kłodzka, ul. Polna 22     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne
   Opieka nad osobami w starszym wieku
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Bystrzyca Kłodzka

Specjalizacje, resorty ZOZ Bystrzyca Kłodzka


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl