Polki.pl

CENTRUM MEDYCZNE ROYALMED - Łomianki


 • CENTRUM MEDYCZNE ROYALMED
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Łomianki , ul. Wiślana 36   (05-092 Łomianki)
  mazowieckie (powiat Łomianki miasto)
 • tel.22 2501445
  email kontakt@royalmed.com.pl
  www royalmed.com.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE ROYALMED

 • 1

  CENTRUM MEDYCZNE ROYALMED

  Łomianki , ul. Wiślana 36 (mazowieckie / powiat Łomianki miasto)
  telefon 22 751-01-78, email royalmed@op.pl, www www.kontakt@royalmed.com.pl
  • Poradnia lekarza POZ Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza rodzinnego Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna szkolna
   Oświata i promocja zdrowia
   Szczepienia
  • Punkt szczepień Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Epidemiologia
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Epidemiologia
  • Gabinet zabiegowy Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Szczepienia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia chorób wewnętrznych Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   USG - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   USG - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   USG - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   USG - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   USG - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   USG - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   USG - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   USG - Nefrologia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   USG - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna + drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia wenerologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia onkologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   USG - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia pediatryczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza + drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   USG - Onkologia kliniczna
  • Poradnia laktacyjna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia laktacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   USG
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zdrowie matki i dziecka
   Oświata i promocja zdrowia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej + drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   USG - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   USG - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   USG - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   USG - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   USG - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza dla dzieci Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia audiologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   USG - Urologia
  • Poradnia urologiczna dla dzieci Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   USG - Urologia dziecięca
  • Poradnia zdrowia psychicznego Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia nerwic Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Punkt pobrań materiałów do badań Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Leczenie w domu pacjenta - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektrokardiografii Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne
  • Poradnia medycyny estetycznej Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Inne
  • Poradnia chirurgii plastycznej + drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Medycyny Sportowej Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Medycyny Sportowej dla dzieci Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: 22 2501445  
   Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia leczenia niepłodności Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia niepłodności
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia bólu Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia uzależnień Łomianki, ul. Wiślana 36      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Specjalizacje, resorty ZOZ Łomianki


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl