Polki.pl

Centrum Medyczne "Rokitek" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sandomierz


 • Centrum Medyczne "Rokitek" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Sandomierz , ul. Rokitek 41 A   (27-600 Sandomierz)
  świętokrzyskie (powiat Sandomierz)
 • tel.015 833 13 33
  email cm_rokitek@poczta.onet.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne "Rokitek" spółka z...

 • 1

  Przychodnia

  Sandomierz , ul. Rokitek 41 A (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  telefon 015 833 13 33, email cm_rokitek@poczta.onet.pl,
  • Poradnia Lekarza POZ Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Alergologiczna Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Stomatologiczna Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Dermatologiczna Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Okulistyczna Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Medycyny Pracy Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Logopedyczna Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia logopedyczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Geriatryczna Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Ginekologiczna Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Reumatologiczna Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Ambulatorium Chirurgiczne Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Neonatologiczna Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  • Zespół Chirurgii Naczyniowej Jednego Dnia Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Ośrodek Zdrowia

  Koprzywnica , ul. Sportowa 7 (świętokrzyskie / powiat Koprzywnica miasto)
  telefon 015 847 71 73, email cm_rokitek@poczta.onet.pl,
  • Poradnia Lekarza POZ Koprzywnica, ul. Sportowa 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci Koprzywnica, ul. Sportowa 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej Koprzywnica, ul. Sportowa 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej Koprzywnica, ul. Sportowa 7     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna Koprzywnica, ul. Sportowa 7     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ginekologiczna Koprzywnica, ul. Sportowa 7     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna Koprzywnica, ul. Sportowa 7     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Ośrodek Zdrowia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jakubowice , ul. brak 2 (lubelskie / powiat Annopol obszar wiejski)
  • Poradnia Lekarza POZ Jakubowice, ul. brak 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczna Jakubowice, ul. brak 2     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neurologiczna Jakubowice, ul. brak 2     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna Jakubowice, ul. brak 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • 4

  Pracownia Diagnostyczna

  Sandomierz , ul. Rokitek 41 A (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  telefon 015 833 12 12, email cm_rokitek@poczta.onet.pl,
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
 • 5

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Sandomierz , ul. Rokitek 41 A (świętokrzyskie / powiat Sandomierz)
  telefon 015 833 12 12, email cm_rokitek@poczta.onet.pl,
  • Pracownia Fizjoterapii Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Aerozoloterapii Sandomierz, ul. Rokitek 41 A     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Sandomierz

Specjalizacje, resorty ZOZ Sandomierz


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl