Polki.pl

Centrum Medyczne RadoMed - Radomyśl nad Sanem


 • Centrum Medyczne RadoMed
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Radomyśl nad Sanem , ul. Lubelska 2   (37-455 Radomyśl nad Sanem)
  podkarpackie (powiat Radomyśl nad Sanem)
 • tel.15 84 54 303
  email aptekapanax@konto.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne RadoMed

 • 1

  Centrum Medyczne RadoMed s.c. Paweł Zaremba, Sylwia Pakuła

  Radomyśl nad Sanem , ul. ul. Lubelska 2 (podkarpackie / powiat Radomyśl nad Sanem)
  telefon 15 84 54 303, email aptekapanax@konto.pl,
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia okulistyczna Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań krwi Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt pobrań krwi
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań krwi dla dzieci Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt pobrań krwi dla dzieci
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia rehabilitacyjna Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Dział (pracownia) fizykoterapii Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 158454303  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) krioterapii Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) hydroterapii Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej opieki zdrowotnej Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarki szkolnej Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny sportowej Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień Radomyśl nad Sanem, ul. ul. Lubelska 2      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • 2

  Centrum Medyczne Radomed w Rzeczycy Długiej

  Rzeczyca Długa , ul. Rzeczyca Długa 119 (podkarpackie / powiat Radomyśl nad Sanem)
  telefon 15 84 54 303, email aptekapanax@konto.pl,
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz Rzeczyca Długa, ul. Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 844 58 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz dla dzieci Rzeczyca Długa, ul. Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy Rzeczyca Długa, ul. Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy dla dzieci Rzeczyca Długa, ul. Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań krwi Rzeczyca Długa, ul. Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt pobrań krwi
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań krwi dla dzieci Rzeczyca Długa, ul. Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt pobrań krwi dla dzieci
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki poz Rzeczyca Długa, ul. Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Rzeczyca Długa, ul. Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci Rzeczyca Długa, ul. Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej Rzeczyca Długa, ul. Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarki szkolnej Rzeczyca Długa, ul. Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Rzeczyca Długa, ul. Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień dla dzieci Rzeczyca Długa, ul. Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt szczepień dla dzieci
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Rzeczyca Długa, ul. Rzeczyca Długa 119      Telefon: 15 84 54 303  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
 • 3

  Centrum Medyczne Radomed w Antoniowie

  Antoniów , ul. Antoniów 47 (podkarpackie / powiat Radomyśl nad Sanem)
  telefon 15 84 54 303, email aptekapanax@konto.pl,
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz Antoniów, ul. Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz dla dzieci Antoniów, ul. Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy Antoniów, ul. Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy dla dzieci Antoniów, ul. Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań krwi Antoniów, ul. Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt pobrań krwi
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań krwi dla dzieci Antoniów, ul. Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt pobrań krwi dla dzieci
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki poz Antoniów, ul. Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Antoniów, ul. Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci Antoniów, ul. Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej Antoniów, ul. Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarki szkolnej Antoniów, ul. Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Antoniów, ul. Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień dla dzieci Antoniów, ul. Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Punkt szczepień dla dzieci
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Antoniów, ul. Antoniów 47      Telefon: 15 84 54 303  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne

Specjalizacje, resorty ZOZ Radomyśl nad Sanem


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl