Polki.pl

Centrum Medyczne Omega - Kielce


 • Centrum Medyczne Omega
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Kielce , ul. Jagiellońska 70   (25-734 Kielce)
  świętokrzyskie (powiat M. Kielce)
 • tel.41 366 31 21
  email omega@omega.kielce.pl
  www www.omega.kielce.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne Omega

 • 1

  Przychodnia nr 1

  Kielce , ul. Jagiellońska 70 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  telefon 41 366 31 21, email omega@omega.kielce.pl, www www.omega.kielce.pl
  • Poradnia Lekarza POZ Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia medycyny pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Okulistyczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia Otolaryngologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia neurologiczna
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Pracownia Psychologii Pracy Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Psychiatria
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Psychiatria
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Psychiatria
  • Pracownia Fizjoterapii Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział Orzecznictwa o Stanie Zdrowia Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Alergologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologiczno - Ginekologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
  • Poradnia Nefrologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
  • Poradnia Dermatologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Płuc Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Reumatologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia Masażu Leczniczego Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Pediatryczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyczniowej Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
  • Poradnia Medycyny Sportowej Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Promocji Zdrowia Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Hematologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Pracownia Fizykoterapii Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Kinezyterapii Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości Kielce, ul. Jagiellońska 70      Telefon: 41 366 31 21  
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna Kielce, ul. Jagiellońska 70     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Kielce, ul. Jagiellońska 70     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG Kielce, ul. Jagiellońska 70     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Przychodnia nr 2

  Kielce , ul. Szajnowicza 13E (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  telefon 41 366 31 21, email omega@omega.kielce.pl, www www.omega.kielce.pl
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Punkt Pobrań Materiałów do Badań Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Szczepień Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Alergologiczna Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Poradnia Hematologiczna Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Reumatologiczna Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Pediatryczna Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Inne Pracownie Diagnostyczne lub Zabiegowe Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Promocji Zdrowia Kielce, ul. Szajnowicza 13E     
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Opieka zdrowotna Kielce

Specjalizacje, resorty ZOZ Kielce


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie