Polki.pl

CENTRUM MEDYCZNE "MEDYK" - Oleśnica


 • CENTRUM MEDYCZNE "MEDYK"
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Oleśnica , ul. UL. 3 MAJA 43-46/A   (56-400 Oleśnica)
  dolnośląskie (powiat Oleśnica)
 • tel.71 399 23 55
  email info@acz.pl
  www www.acz.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE "MEDYK"

 • 1

  Centrum Medyczne "Medyk"
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Oleśnica , ul. Kopernika 12 (dolnośląskie / powiat Oleśnica)
  • Poradnia lekarza rodzinnego Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ortopedyczna Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia internistyczna Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia alergologiczna Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet zabiegowy Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Gabinet zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób wewnętrznych Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgiczna Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia endokrynologiczna Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia reumatologiczna Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia medycyny pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Długoterminowa opieka pielęgniarska w domu chorego Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Onkologia kliniczna
   Pediatria
   Rehabilitacja medyczna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Reumatologia
   Zdrowie publiczne
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Rehabilitacja w domu chorego Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Wyjazdowe całodobowe usługi medyczne Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia pulmonologiczna Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Zespół domowego leczenia tlenem Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Zespół domowego leczenia tlenem
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • Poradnia logopedyczna Oleśnica, ul. Kopernika 12     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • 2

  Centrum Medyczne Mickiewicza

  Oleśnica , ul. Mickiewicza 3 (dolnośląskie / powiat Oleśnica)
  telefon 71 399 23 55, email info@acz.pl, www www.acz.pl
  • Poradnia medycyny pracy Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Poradnia medycyny pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Punkt pobrań Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Punkt pobrań krwi
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia okulistyczna Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia chirurgiczna Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia ortopedyczna Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia otolaryngologiczna Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia gastrologiczna Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
  • Poradnia dermatologiczna Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia urologiczna Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Długoterminowa opieka pielęgniarska w domu chorego Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Rehabilitacja w domu chorego Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Zespół rehabilitacji domowej
   Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Wyjazdowe całodobowe usługi medyczne Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • Poradnia lekarza POZ Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Punkt szczepień Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia neurologiczna Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki i połoznej środowiskowej - rodzinnej Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia kardiologiczna Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia alergologiczna Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia lekarza POZ (dla dzieci) Oleśnica, ul. Mickiewicza 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Centrum Medyczne 3 Maja

  Oleśnica , ul. 3 Maja 43-46/A (dolnośląskie / powiat Oleśnica)
  telefon 71 398 30 34, email info@acz.pl, www www.acz.pl
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet zabiegowy Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia kardiologiczna Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia ortopedyczna Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia alergologiczna Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia endokrynologiczna Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia reumatologiczna Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia medycyny pracy Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Długoterminowa opieka pielęgniarska w domu chorego Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia domowego leczenia tlenem Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
  • Poradnia pulmonologiczna Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia logopedyczna Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Pracownia USG Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Pracownia USG
   USG - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia angiologiczna Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia neurologiczna Oleśnica, ul. 3 Maja 43-46/A     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
 • 4

  Centrum Medyczne Daszyńskiego

  Oleśnica , ul. Daszyńskiego 2A (dolnośląskie / powiat Oleśnica)
  telefon 71 396 21 70, email info@acz.pl, www www.acz.pl
  • Poradnia lekarza POZ Oleśnica, ul. Daszyńskiego 2A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
  • Poradnia lekarza rodzinnego Oleśnica, ul. Daszyńskiego 2A     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Gabinet zabiegowy Oleśnica, ul. Daszyńskiego 2A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Punkt szczepień Oleśnica, ul. Daszyńskiego 2A     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Punkt pobrań materiałó do badań Oleśnica, ul. Daszyńskiego 2A     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej Oleśnica, ul. Daszyńskiego 2A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo - rodzinnej Oleśnica, ul. Daszyńskiego 2A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci Oleśnica, ul. Daszyńskiego 2A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Oleśnica

Specjalizacje, resorty ZOZ Oleśnica


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl