Polki.pl

Centrum Medyczne MedLive - Szczecin


 • Centrum Medyczne MedLive
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Szczecin , ul. leja Wojska Polskiego 103   (70-483 Szczecin)
  zachodniopomorskie (powiat M. Szczecin)
 • tel.91-4864345,91-8869260
  email info@medlive.pl
  www www.medlive.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne MedLive

 • 1

  Centrum Medyczne MedLive

  Szczecin , ul. leja Wojska Polskiego 103 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  telefon 91-4864345,91-8869260, email info@medlive.pl, www www.medlive.pl
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczno - położnicza Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia andrologiczna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardilogiczna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia wad serca Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia wad serca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia wenerologiczna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia wenerologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział fizykoterapii Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział balneoterapii Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia medycyny sportu Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia medycyny sportowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia pediatryczna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia neonatologiczna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki ciąży Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia ginekologii onkologicznej Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia ginekologii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Szkoła rodzenia Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Szkoła rodzenia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laktacyjna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia laktacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii - ortopedycznej Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia żywieniowa Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia żywieniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Pracownia mammografii
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia densytometryczna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Pracownia densytometryczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia urodynamiczna Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Pracownia urodynamiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Punkt pobrań krwi Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Punkt pobrań krwi
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia medycyny estetycznej Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Inne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia akupresury i akupunktury Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Pracownia akupresury i akupunktury
   Inne - Zdrowie publiczne
  • Dział higienyi epidemiologii Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Dział higieny i epidemiologii
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Dział oświaty i promocji zdrowia Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia promocji zdrowia Szczecin, ul. leja Wojska Polskiego 103     
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne

Opieka zdrowotna Szczecin

Specjalizacje, resorty ZOZ Szczecin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl