Polki.pl

Centrum Medyczne MED - KOZ & MEDIKO - Kozy


 • Centrum Medyczne MED - KOZ & MEDIKO
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Kozy , ul. Lipowa 2   (43-340 Kozy)
  śląskie (powiat Kozy)
 • tel.33 4446950, 8173896
  email biuro@med-koz.pl
  www www.med-koz.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne MED - KOZ & MEDIKO

 • 1

  Centrum Medyczne MED - KOZ & MEDIKO

  Kozy , ul. ul. Lipowa 2 (śląskie / powiat Kozy)
  telefon 33 4446950, 8173896, email biuro@med-koz.pl, www www.med-koz.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Poradnia chorób wewnętrznych Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia chorób naczyń Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia medycyny pracy Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia onkologiczna Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Poradnia pediatryczna Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Poradnia kontroli rozruszników i kardiowertorów Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia logopedyczna Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologczna Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Poradnia stomatologiczna Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Zespół rehabilitacji domowej Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG, spirometrii i testów alergologicznych Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Punkt szczepień Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Punkt szczepień
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia promocji zdrowia Kozy, ul. ul. Lipowa 2      Telefon: 33 4446950, 8173896  
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne

Specjalizacje, resorty ZOZ Kozy


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl