Polki.pl

Centrum Medyczne "EUROMED" Sp. z o.o. - Lublin


 • Centrum Medyczne "EUROMED" Sp. z o.o.
 • Lublin , ul. Tomasza Zana 19   (20-601 Lublin)
  lubelskie (powiat M. Lublin)
 • tel.081 5360100 do 07
  email euromed@dmk.com.pl
  www euromed-com.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne "EUROMED" Sp. z o.o.

 • 1

  Centrum Medyczne "EUROMED" Sp. z o.o.

  Lublin , ul. Tomasza Zana 19 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 081 536-01-00 do 07, email euromed@dmk.com.pl,
  • Poradnia lekarza rodzinnego Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia położnej środowiskowo rodzinnej Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo rodzinnej Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Portadnia neurologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endokrynologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia okulistyczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia gastrologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia gastrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia wad serca Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia wad serca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia padaczki Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia padaczki
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia onkologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia medycyny sportowej Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia wad postawy Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia audiometryczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia leczenia jaskry Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia leczenia jaskry
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia foniatryczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia promocji zdrowia Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychoterapii Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia kardiologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia urologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia psychologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Pracownia diagnostyczna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia środków pomocniczych Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   Wyroby
  • Pracownie inne Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Ambulatorium ogólne Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium stomatologiczne Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Ambulatorium stomatologiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia dziecięca
  • Ambulatorium pediatryczne Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Ambulatorium chirurgiczne Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium okulistyczne Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Ambulatorium okulistyczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
  • Poradnia reumatologiczna Lublin, ul. Tomasza Zana 19     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia

Opieka zdrowotna Lublin

Specjalizacje, resorty ZOZ Lublin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl