Polki.pl

Centrum Medyczne "EKO-PROF-MED" - Miasteczko Śląskie


 • Centrum Medyczne "EKO-PROF-MED"
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Miasteczko Śląskie , ul. Cynkowa 6   (42-610 Miasteczko Śląskie)
  śląskie (powiat Miasteczko Śląskie)
 • tel.32 38 30 971
  email ekoprofmed@gmail.com
  www www.ekoprofmed.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne "EKO-PROF-MED"

 • 1

  Centrum Medyczne "Eko-Prof-Med"

  Miasteczko Śląskie , ul. ul. Cynkowa 6 (śląskie / powiat Miasteczko Śląskie)
  telefon 32 38 30 971, email ekoprofmed@gmail.com, www www.ekoprofmed.pl
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ze szkołą rodzenia Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna-położnicza z gabinetem zabiegowym nr 6 Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii ogólnej Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym nr 7 Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym nr 8 Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Gabinet higieny szkolnej (dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Publicznego Gimnazjum) Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 115  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet higieny szkolnej (dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2) Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 46 668  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia medycyny pracy Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Pracownia RTG Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium diagnostyczne z punktem poboru materiału biologicznego Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia rehabilitacyjna Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii z odrebnym gabinetem masażu i salą kinezyterapii Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet higieny szkolnej (dla filii Szkoły Podstawowej nr 1) Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 81 107  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia promocji zdrowia Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowia środowiskowe
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowia środowiskowe
   Zdrowie środowiskowe - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zdrowie środowiskowe - Zdrowia środowiskowe
  • Poradnia chirurgii dziecięcej Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia onkologiczna Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia alergologiczna dla dorosłych Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ortopedyczna dla dorosłych Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia wad postawy dzieci i młodzieży Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chorób metabolicznych Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia urologiczna (z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym nr 6) Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia medycyny sportowej Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Centralne laboratorium toksykologii metali ciężkich Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia medycyny estetycznej Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia plastyczna
  • Gabinet dziagnostyczno - zabiegowy 1 (dla Poradni POZ) Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 2 (dla Poradni POZ) Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 3 (dla Poradni laryngologicznej i chirurgicznej) Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 4 (dla Poradni ortopedycznej) Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy 5 (dla poradni chirurgii dziecięcej) Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczny z kabiną ciszy (dla Poradni chorób metabolicznych i medycyny pracy) Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 28 88 882  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia diabetologiczna Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 2888882  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 2888882  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia preluksacyjna Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 2888882  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób piersi Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 2888882  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chorób naczyń z Pracownią badań dopplerowskich Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 2888882  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia kardiologiczna z Pracownią echokardiografii Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6      Telefon: 32 2888882  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • POZ dla dzieci Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia dermatologiczna Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chorób tarczycy Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6     
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia USG Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ortopedyczna dla dzieci Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia gastroenterologiczna Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia psychologiczna Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia naczyń Miasteczko Śląskie, ul. ul. Cynkowa 6     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Gabinety Centrum Medyczne "EKO-PROF-MED" Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnowskie Góry , ul. Słoneczników 44 (śląskie / powiat Tarnowskie Góry)
  • POZ dla dorosłych Tarnowskie Góry, ul. Słoneczników 44     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • POZ dla dzieci Tarnowskie Góry, ul. Słoneczników 44     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna Tarnowskie Góry, ul. Słoneczników 44     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy Tarnowskie Góry, ul. Słoneczników 44     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Zespół pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej Tarnowskie Góry, ul. Słoneczników 44     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna

Specjalizacje, resorty ZOZ Miasteczko Śląskie


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie