Polki.pl

CENTRUM MEDYCZNE DĄBROWA-DĄBRÓWKA - Gdynia


 • CENTRUM MEDYCZNE DĄBROWA-DĄBRÓWKA
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Gdynia , ul. Sojowa 22   (81-589 Gdynia)
  pomorskie (powiat M. Gdynia)
 • tel.58 669 20 36
  email chrostowski@dabrowka.net
  www www.dabrowka.net
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE DĄBROWA-DĄBRÓWKA

 • 1

  Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Gdynia , ul. ul. Sojowa 22 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  telefon 58 669 20 36, email chrostowski@dabrowka.net, www www.dabrowka.net
  • Poradnia lekarza POZ Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   USG - Medycyna rodzinna
   Rentgenodiagnostyka - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt pobrań materiału do badań Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy POZ Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
 • 2

  Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1

  Gdynia , ul. ul. Sojowa 22 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  telefon 58 669 20 36, email chrostowski@dabrowka.net, www www.dabrowka.net
  • Poradnia medycyny pracy Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Inne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Inne - Reumatologia
  • Poradnia pediatryczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Kardiologia dziecięca
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   USG - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   USG - Hipertensjologia
   Inne - Hipertensjologia
  • Poradnia pulmonologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Rentgenodiagnostyka - Choroby płuc
   Endoskopia - Choroby płuc
   Inne - Choroby płuc
  • Poradnia laktacyjna Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia laktacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   USG - Urologia
   Endoskopia - Urologia
  • Poradnia logopedyczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   USG - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   USG - Neurologia dziecięca
   Inne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   USG - Chirurgia dziecięca
   Rentgenodiagnostyka - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia alegrologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Diagnostyka obrazowa - Alergologia
  • Poradnia okulistyczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   USG - Okulistyka
   Inne - Okulistyka
  • Poradnia genetyczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia genetyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Inne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Inne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia badań słuchu Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia badań słuchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia elektrofizjologii Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia elektrofizjologii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Pracownia elektrofizjologii Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia elektrofizjologii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia urodynamiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia urodynamiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Inne - Położnictwo i ginekologia
   Inne - Urologia
  • Pracownia diagnostyczno-zabiegowa inna (angiografia fluoresceinowa, laseroterapia oka) Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Inne - Okulistyka
  • Pracownia USG Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia USG
   USG - Zdrowie publiczne
  • Poradnia diabetologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
 • 3

  Zespół Poradni Specjalistycznych nr 2

  Gdynia , ul. ul. Sojowa 33c (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  telefon 58 669 06 20, email chrostowski@dabrowka.net, www www.dabrowka.net
  • Poradnia gastroenterologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   USG - Gastroenterologia
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   USG - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
  • Poradnia onkologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   USG - Onkologia kliniczna
   Rentgenodiagnostyka - Onkologia kliniczna
   Endoskopia - Onkologia kliniczna
   Inne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   USG - Chirurgia ogólna
   Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   Inne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   USG - Chirurgia onkologiczna
   Rentgenodiagnostyka - Chirurgia onkologiczna
   Inne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia okulistyczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   USG - Okulistyka
   Inne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   USG - Urologia
   Inne - Urologia
  • Pracownia USG Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia USG
   USG - Zdrowie publiczne
  • Pracownia endoskopii Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Endoskopia - Choroby płuc
  • Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia elektrofizjologii Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia elektrofizjologii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia urodynamiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia urodynamiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Inne - Położnictwo i ginekologia
   Inne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia diagnostyczno-zabiegowa inna (GDX) Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Inne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Inne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Inne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia pulmonologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Rentgenodiagnostyka - Choroby płuc
   Endoskopia - Choroby płuc
   Inne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Inne - Reumatologia
  • Pracownia badań słuchu Gdynia, ul. ul. Sojowa 33c      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia badań słuchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • 4

  Zespół Poradni Specjalistycznych nr 3

  Gdynia , ul. ul. Sojowa 24 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  telefon 58 669 06 20, email chrostowski@dabrowka.net, www www.dabrowka.net
  • Poradnia endokrynologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Gdynia, ul. ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy Gdynia, ul. ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna Gdynia, ul. ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna Gdynia, ul. ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Inne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci Gdynia, ul. ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   USG - Chirurgia dziecięca
   Rentgenodiagnostyka - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Gdynia, ul. ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
 • 5

  Zakład Rehabilitacji

  Gdynia , ul. ul. Sojowa 22 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  telefon 58 669 20 22, email chrostowski@dabrowka.net, www www.dabrowka.net
  • Poradnia rehabilitacyjna Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) hydroterapii Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) krioterapii Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) balneoterapii Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii Gdynia, ul. ul. Sojowa 22      Telefon: 58 669 20 36  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • 6

  Pracownia Diagnostyki Obrazowej

  Gdynia , ul. ul. Sojowa 24 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  telefon 58 669 20 35, email chrostowski@dabrowka.net, www www.dabrowka.net
  • Pracownia USG Gdynia, ul. ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia USG
   USG - Zdrowie publiczne
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Gdynia, ul. ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Anestezjologia i intensywna terapia
   Rentgenodiagnostyka - Chirurgia dziecięca
   Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   Rentgenodiagnostyka - Genetyka kliniczna
   Rentgenodiagnostyka - Medycyna rodzinna
   Rentgenodiagnostyka - Neurologia
   Rentgenodiagnostyka - Okulistyka
   Rentgenodiagnostyka - Onkologia kliniczna
   Rentgenodiagnostyka - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rentgenodiagnostyka - Otorynolaryngologia
   Rentgenodiagnostyka - Pediatria
   Rentgenodiagnostyka - Położnictwo i ginekologia
   Rentgenodiagnostyka - Urologia
   Rentgenodiagnostyka - Alergologia
   Rentgenodiagnostyka - Chirurgia onkologiczna
   Rentgenodiagnostyka - Choroby płuc
   Rentgenodiagnostyka - Diabetologia
   Rentgenodiagnostyka - Endokrynologia
   Rentgenodiagnostyka - Gastroenterologia
   Rentgenodiagnostyka - Hipertensjologia
   Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   Rentgenodiagnostyka - Nefrologia
   Rentgenodiagnostyka - Neurologia dziecięca
   Rentgenodiagnostyka - Reumatologia
  • Pracownia mammografii Gdynia, ul. ul. Sojowa 24      Telefon: 58 669 20 36  
   Pracownia mammografii
   Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   Rentgenodiagnostyka - Medycyna rodzinna
   Rentgenodiagnostyka - Onkologia kliniczna
   Rentgenodiagnostyka - Położnictwo i ginekologia
   Rentgenodiagnostyka - Chirurgia onkologiczna

Opieka zdrowotna Gdynia

Specjalizacje, resorty ZOZ Gdynia


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie