Polki.pl

Centrum Medyczne - Cieszyn


 • Centrum Medyczne
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Cieszyn , ul. Frysztacka 20   (43-400 Cieszyn)
  śląskie (powiat Cieszyn)
 • tel.33 85 23 188
  email vigor122@op.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne

 • 1

  NZOZ - Centrum Medyczne

  Cieszyn , ul. ul. Frysztacka 20 (śląskie / powiat Cieszyn)
  telefon 33 85 23 188, email vigor122@op.pl,
  • Poradnia medycyny rodzinnej Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   USG - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Poradnia medycyny pracy Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia neurologiczna Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Punkt szczepień Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Gabinet elekrokardiografii Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otolaryngologiczna Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Szkoła rodzenia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia onkologiczna Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia neurologiczna Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia okulistyczna Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet psychologiczny Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia badań kierowców Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia USG Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet psychologiczny Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia psychologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia logopedyczna Cieszyn, ul. ul. Frysztacka 20     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Cieszyn

Specjalizacje, resorty ZOZ Cieszyn


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl