Polki.pl

Centrum Medyczne CenterMed Warszawa - Warszawa


 • Centrum Medyczne CenterMed Warszawa
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Warszawa , ul. Waryńskiego 10A   (00-630 Warszawa)
  mazowieckie (powiat Śródmieście)
 • tel.22 825 77 68
  email biuro-warszawa@centermed.pl
  www www.centermed.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne CenterMed Warszawa

 • 1

  Centrum Medyczne dla Szkół Wyższych V CenterMed Warszawa

  Warszawa , ul. Waryńskiego 10A (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  telefon 22 8254869, email biuro-warszawa@centermed.pl, www www.centermed.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • poradnia chorób wewnętrznych Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia neurologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia medycyny pracy Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • poradnia ginekologiczno-położnicza Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia okulistyczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia otolaryngologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia stomatologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pracownia USG Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia urologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia alergologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia pulmonologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia kardiologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia diabetologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia ortopedyczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 849 96 18  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8499618  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 849 96 18  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • poradnia chorób wewnętrznych Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 849 96 18  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia medycyny pracy Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 849 96 18  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 6598266  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 6598266  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 6598266  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • poradnia chorób wewnętrznych Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 6598266  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia medycyny pracy Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 6598266  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • poradnia zdrowia psychicznego Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 6598266  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pracownia rentgenowska Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia chirurgii ogólnej Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia endokrynologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia medycyny sportowej Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia medycyny sportowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • poradnia dermatologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia audiologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: 22 8254869  
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Warszawa, ul. Waryńskiego 10A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Warszawa, ul. Waryńskiego 10A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych Warszawa, ul. Waryńskiego 10A     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Medycyny Pracy Warszawa, ul. Waryńskiego 10A     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • poradnia ginekologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: ----  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia reumatologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: ----  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia chirurgii naczyniowej Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • poradnia stomatologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia gastroenterologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: ----  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • poradnia onkologiczna Warszawa, ul. Waryńskiego 10A      Telefon: ----  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Centrum Medyczne dla Szkół Wyższych I CenterMed Warszawa

  Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 24 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  telefon 22 5520365, email biuro-warszawa@centermed.pl, www www.centermed.pl
  • poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5520365  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5520365  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5520365  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5520365  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • poradnia chorób wewnętrznych Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5520365  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia medycyny pracy Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5520365  
   Poradnia medycyny pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • poradnia ginekologiczno-położnicza Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5520365  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia okulistyczna Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5520365  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia otolaryngologiczna Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5520365  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia stomatologiczna Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5520365  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pracownia USG Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5520365  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia neurologiczna Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5520365  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5548040  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5548040  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5548040  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • poradnia medycyny pracy Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5548040  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • poradnia stomatologiczna Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: 22 5548040  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia ginekologiczna Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: ----  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia protetyki stomatologicznej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: ----  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • pracownia protetyki stomatologicznej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: ----  
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: ----  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • poradnia chorób wewnętrznych Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: ----  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia medycyny pracy Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: ----  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • poradnia stomatologiczna Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24      Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Warszawa

Specjalizacje, resorty ZOZ Warszawa


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie