Polki.pl

Centrum Lecznictwa Szpitalnego w Ciechanowie - Ciechanów


 • Centrum Lecznictwa Szpitalnego w Ciechanowie
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Ciechanów , ul. Powstańców Wielkopolskich 2   (06-400 Ciechanów)
  mazowieckie (powiat Ciechanów)
 • tel.23 672 31 27
  email sekretariat@szpitalciechanow.com.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Lecznictwa Szpitalnego w...

 • 1

  Szpital

  Ciechanów , ul. Powstańców Wielkopolskich 2 (mazowieckie / powiat Ciechanów)
  telefon 23 672 31 27, email sekretariat@szpitalciechanow.com.pl,
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Chirurgii Ogólnej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Dziecięcy Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział kardiologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Oddział laryngologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział położniczo-ginekologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział neonatologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Okulistyczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział pulmonologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział specjalistyczny wewnętrzny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Wewnętrzny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Oddział urologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Oddział nefrologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział nefrologiczny
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział neurologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Oddział dermatologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział psychiatryczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział opieki paliatywno-hospicyjnej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział medycyny paliatywnej
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Onkologia kliniczna
  • Szpitalny oddział ratunkowy Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia USG ( przy oddz.poł.-gin.) Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt szczepień przy oddziale obserwacyjno-zakaźnym Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Pracownia USG (przy oddziale obserwacyjno-zakaźnym) Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG ( przy oddziale urologicznym) Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Izba przyjęć przy oddziale psychiatrycznym Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • Apteka szpitalna Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Blok operacyjny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Blok operacyjny
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Centralna sterylizatornia Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pododdział alergologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
  • Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia hemodynamiczna Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia urodynamiczna Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Położnictwo i ginekologia
   Inne - Urologia
  • Pracownia bronchoskopowa Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Choroby płuc
  • Pododdział diabetologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział diabetologiczny
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
  • Pododdział Onkologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Pododdział hematologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział hematologiczny
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
  • Pododdział reumatologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
  • Pododdział endokrynologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział endokrynologiczny
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
  • Pododdział gastroenterologiczny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Oddział obserwacyjno-zakaźny Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
  • Stacja dializ Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Stacja dializ
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Pododdział udarowy Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział Leczenia Uzależnień (detoksykacji) Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział rehabilitacji kardiologicznej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Samodzielne Stanowisko Pielęgniarki ds Higieny i Epidemiologii Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Dział higieny i epidemiologii
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Epidemiologia
  • Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Oświaty i Promocji Zdrowia Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pododdział Chirurgii Onkologicznej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział chorób zakaźnych Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział chorób zakaźnych
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Izba przyjęć dziecięca Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia foniatryczna Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Izba przyjęć oddziału położniczo-ginekologicznego Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Izba przyjęć oddziału pulmonologicznego Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Izba przyjęć oddziału obserwacyjno- zakaźnego Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby zakaźne
  • Izba przyjęć przy oddziale dermatologicznym Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Hospicjium domowe Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Hospicjum domowe
   Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
  • Ośrodek hipoterapii Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Rehabilitacja medyczna
  • Szpitalna izba przyjęć Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
  • Hospicjum stacjonarne ( pododział oddziału medycyny paliatywnej ) Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Hospicjum stacjonarne
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Onkologia kliniczna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia konsultacyjna szczepień dla dzieci Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Epidemiologia
  • Pracownia USG dla dzieci Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia USG dla dzieci
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Oddział rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia medycyny sportowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Gabinet masażu i rehabilitacji Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Zakład diagnostyki obrazowej

  Ciechanów , ul. Powstańców Wielkopolskich 2 (mazowieckie / powiat Ciechanów)
  telefon 23 672 31 27, email sekretariat@szpitalciechanow.com.pl,
  • Pracownie rentgenodiagnostyczne Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia mammografii
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań doplerowskich Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rezonansu magnetycznego Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia pantomografii Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Zakład diagnostyki laboratoryjnej

  Ciechanów , ul. Powstańców Wielkopolskich 2 (mazowieckie / powiat Ciechanów)
  telefon 23 672 31 27, email sekretariat@szpitalciechanow.com.pl,
  • Pracownia analityki ogólnej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hematologii Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia gospodarki kwasowo-zasadowej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia białek Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bakteriologii klinicznej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bakteriologii gruźlicy Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia pożywek i odczynników Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologiczna Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia chemii klinicznej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia koagulologii Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hormonów i markerów Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej ( biochemii ) Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (enzymologii ) Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej ( odczynników ) Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Zakład bakteriologii

  Ciechanów , ul. Powstańców Wielkopolskich 2 (mazowieckie / powiat Ciechanów)
  telefon 23 672 31 27, email sekretariat@szpitalciechanow.com.pl,
  • Pracownia mycologiczna Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bakteriologiczna chorób przenoszonych drogą płciową Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia schorzeń układu pokarmowego Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia wirusologiczna Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia immunofluorescencyjna Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia histopatologiczna Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
 • 5

  Zakład patomorfologii

  Ciechanów , ul. Powstańców Wielkopolskich 2 (mazowieckie / powiat Ciechanów)
  telefon 23 672 31 27, email sekretariat@szpitalciechanow.com.pl,
  • Pracownia cytologii ginekologicznej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Pracownia autopsyjna (sekcyjna) Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia immunohistochemiczna Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2      Telefon: 23 672 31 27  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna

Opieka zdrowotna Ciechanów

Specjalizacje, resorty ZOZ Ciechanów


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl