Polki.pl

CENTRUM AMBULATORYJNE JASŁO - Jasło


 • CENTRUM AMBULATORYJNE JASŁO
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Jasło , ul. Lwowsk 22   (38-200 Jasło)
  podkarpackie (powiat Jasło)
 • tel.13 44 37 500
  email szpital@szpital.jaslo.pl
  www www.szpital.jaslo.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - CENTRUM AMBULATORYJNE JASŁO

 • 1

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Jasło , ul. Lwowska 22 (podkarpackie / powiat Jasło)
  telefon 13 44 62 041, email szpital@szpital.jaslo.pl, www www.szpital.jaslo.pl
  • Pracownia Mikrobiologii Jasło, ul. Lwowska 22     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologii Jasło, ul. Lwowska 22     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Chemii Klinicznej Jasło, ul. Lwowska 22     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Ogólna Jasło, ul. Lwowska 22     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuzjologicznej Jasło, ul. Lwowska 22     
   Bank krwi
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
 • 2

  Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

  Jasło , ul. Lwowska 22 (podkarpackie / powiat Jasło)
  telefon 13 44 62 041, email szpital@szpital.jaslo.pl, www www.szpital.jaslo.pl
  • Pracownia Elektroencefalografii Jasło, ul. Lwowska 22     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii Jasło, ul. Lwowska 22     
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Jasło, ul. Lwowska 22     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Jasło, ul. Lwowska 22     
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii Jasło, ul. Lwowska 22     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 3

  Pracownia Endoskopii

  Jasło , ul. Lwowska 22 (podkarpackie / powiat Jasło)
  telefon 13 44 62 041, email szpital@szpital.jaslo.pl, www www.szpital.jaslo.pl
  • Pracownia Endoskopii Jasło, ul. Lwowska 22     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 4

  Zakład Medycyny Pracy

  Jasło , ul. Szopena 38 (podkarpackie / powiat Jasło)
  telefon 13 44 64 864, email szpital@szpital.jaslo.pl, www www.szpital.jaslo.pl
  • Zakład Medycyny Pracy Jasło, ul. Szopena 38     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • 5

  Dział Pomocy Doraźnej

  Jasło , ul. Lwowska 22 (podkarpackie / powiat Jasło)
  telefon 13 44 62 041, email szpital@szpital.jaslo.pl, www www.szpital.jaslo.pl
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "P" - podstawowy Jasło, ul. Lwowska 22     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny "S" - specjalistyczny Jasło, ul. Lwowska 22     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Transport sanitarny Jasło, ul. Lwowska 22     
   Zespół transportu sanitarnego
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "P" - podstawowy Jasło, ul. Lwowska 22     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny "S"- specjalistyczny Jasło, ul. Lwowska 22     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia ratownictwa medycznego Jasło, ul. Lwowska 22     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy ogólny Jasło, ul. Lwowska 22     
  • Zespół Wyjazdowy "W" Jasło, ul. Lwowska 22     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy "R" Jasło, ul. Lwowska 22     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 6

  Centrum Rehabilitacji

  Jasło , ul. Kraszewskiego 13 (podkarpackie / powiat Jasło)
  telefon 13 44 65 939, email szpital@szpital.jaslo.pl, www www.szpital.jaslo.pl
  • Poradnia Rehabilitacji Jasło, ul. Kraszewskiego 13     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii Jasło, ul. Kraszewskiego 13     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Jasło, ul. Kraszewskiego 13     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ortopedyczno-Traumatologiczna Jasło, ul. Kraszewskiego 13     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Postawy Jasło, ul. Kraszewskiego 13     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna Jasło, ul. Kraszewskiego 13     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 7

  Nocna i Świąteczna Opieka w zakresie POZ

  Jasło , ul. Lwowska 22 (podkarpackie / powiat Jasło)
  telefon 13 44 37 566, email szpital@szpital.jaslo.pl, www www.szpital.jaslo.pl
  • Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska w zakresie p.o.z. Jasło, ul. Lwowska 22     
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska w zakresie p.o.z. Jasło, ul. Lwowska 22     
 • 8

  Poradnie Specjalistyczne

  Jasło , ul. ul. Lwowska 22 (podkarpackie / powiat Jasło)
  telefon 13 44 62 041,
  • Poradnia Endokrynologiczna Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Reumatologiczna Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia Elektrokardiografii Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
  • Pracownia Prób Czynnościowych Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
  • Poradnia Alergologiczna Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Chirurgiczna Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Fototerapii Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet Krioterapii Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Audiologiczna Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Pracownia badań słuchu
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Neurologiczna Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Zakaźnych Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Okulistyczna Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia Spirometrii Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Choroby płuc
  • Poradnia Diabetologiczna Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Poradnia Dermatologiczna Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Ortopedyczno - Traumatologiczna Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Jasło, ul. ul. Lwowska 22      Telefon: 13 44 62 041  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Choroby zakaźne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Jasło, ul. ul. Lwowska 22     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria

Opieka zdrowotna Jasło

Specjalizacje, resorty ZOZ Jasło


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl