Polki.pl

Bydgoski Szpital MSW - Bydgoszcz


 • Bydgoski Szpital MSW
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Bydgoszcz , ul. Markwarta 4-6   (85-015 Bydgoszcz)
  kujawsko-pomorskie (powiat M. Bydgoszcz)
 • tel.52 58 26 205
  email sek.byd.msw@wp.pl
  www www.zoz-mswia.bydgoszcz.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Bydgoski Szpital MSW

 • 1

  Bydgoski Szpital MSW

  Bydgoszcz , ul. Markwarta 4-6 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 58 26 205, email sek.byd.msw@wp.pl, www www.zoz-mswia.bydgoszcz.pl
  • Izba Przyjęć Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Pododdział Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgiczny Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Neurologiczny Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologicznej Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok Operacyjny Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Radiologii Lekarskiej z Pracowniami Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział Farmacji Szpitalnej Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział Laryngologiczny Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Pododdział Urologiczny Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Kardiologiczny z Rehabilitacją Kardiologiczną Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Pododdział Neonatologiczny Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Pododdział Ortopedyczny Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pododdział Okulistyczny Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Dział Higieny i Epidemiologii Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział higieny i epidemiologii
   Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Sala Porodowa Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Sala porodowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo rodzinne
 • 2

  Przychodnia- Włocławek
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Włocławek , ul. Okrężna 25 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  • Poradnia Chirurgiczna Włocławek, ul. Okrężna 25     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ginekologiczna Włocławek, ul. Okrężna 25     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Laryngologiczna Włocławek, ul. Okrężna 25     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Ortopedyczna Włocławek, ul. Okrężna 25     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Reumatologiczna Włocławek, ul. Okrężna 25     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Medycyny Pracy Włocławek, ul. Okrężna 25     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Lekarza POZ Włocławek, ul. Okrężna 25     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna Włocławek, ul. Okrężna 25     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej Włocławek, ul. Okrężna 25     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
 • 3

  Przychodnia -Toruń
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Toruń , ul. Grudziądzka 17 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  • Poradnia Chirurgiczna Toruń, ul. Grudziądzka 17     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Dermatologiczna Toruń, ul. Grudziądzka 17     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Ginekologiczna Toruń, ul. Grudziądzka 17     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Laryngologiczna Toruń, ul. Grudziądzka 17     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna Toruń, ul. Grudziądzka 17     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Ortopedyczna Toruń, ul. Grudziądzka 17     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Reumatologiczna Toruń, ul. Grudziądzka 17     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Toruń, ul. Grudziądzka 17     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Lekarz POZ Toruń, ul. Grudziądzka 17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy Toruń, ul. Grudziądzka 17     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Stomatologiczna Toruń, ul. Grudziądzka 17     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej Toruń, ul. Grudziądzka 17     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna

Opieka zdrowotna Bydgoszcz

Specjalizacje, resorty ZOZ Bydgoszcz


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl