Polki.pl

Bydgoska Przychodnia MSW - Bydgoszcz


 • Bydgoska Przychodnia MSW
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Bydgoszcz , ul. Markwarta 4-6   (85-015 Bydgoszcz)
  kujawsko-pomorskie (powiat M. Bydgoszcz)
 • tel.52 58 26 200
  email sek.byd.msw@wp.pl
  www www.zoz.mswia.bydgoszcz.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Bydgoska Przychodnia MSW

 • 1

  Bydgoska Przychodnia MSW

  Bydgoszcz , ul. Markwarta 4-6 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 58 26 205, email sek.byd.msw@wp.pl, www www.zoz-mswia.bydgoszcz.pl
  • Zakład Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Kardiologiczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
  • Poradnia Diabetologiczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
  • Poradnia Neurologiczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
  • Poradnia Dermatologiczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Ginekologiczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ortopedyczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna z Pracownią Endoskopii Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne - Urologia
  • Poradnia Rehabilitacji Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgiczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Stomatologiczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie ambulatoryjne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodontyczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Lekarza POZ Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Logopedyczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Surdologopedia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Pracownia Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia Endoskopii Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Pracownia endoskopii
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Badań Profilaktycznych Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia EKG Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia EEG, EMG Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Neurologia
  • Gabinet Zabiegowy Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia onkologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Endokrynologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia onkologiczna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Fizjoterapii Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Fizykoterapii Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Hydroterapii Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Krioterapii Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Masażu Leczniczego Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia USG Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Pracownia USG
   USG - Anestezjologia i intensywna terapia
   USG - Chirurgia ogólna
   USG - Choroby wewnętrzne
   USG - Dermatologia i wenerologia
   USG - Medycyna rodzinna
   USG - Neonatologia
   USG - Neurologia
   USG - Okulistyka
   USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   USG - Otorynolaryngologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   USG - Psychiatria
   USG - Rehabilitacja medyczna
   USG - Urologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Gastroenterologia
   USG - Ginekologia onkologiczna
   USG - Kardiologia
   USG - Kardiologia dziecięca
   USG - Neuropatologia
   USG - Chirurgia stomatologiczna
   USG - Ortodoncja
  • Pracownia Urodynamiczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Pracownia urodynamiczna
   Inne - Urologia
  • Pracownia Badań Słuchu Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Pracownia badań słuchu
   Inne - Otorynolaryngologia
  • Wojewódzka Komisja Lekarska MSW Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt Szczepień Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Pediatria
   Szczepienia - Neonatologia
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Promocji Zdrowia Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Zdrowie środowiskowe - Zdrowia środowiskowe
   Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo neonatologiczne
   Zdrowie środowiskowe - Położnictwo rodzinne
   Zdrowie środowiskowe - Położnictwo
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo neonatologiczne
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo neonatologiczne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo
  • Pracownia Badań Kierowców Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 85 58 26 200  
   Poradnia medycyny pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Psychologiczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: 52 58 26 200  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia Okulistyczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: ----  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Apteka Polikliniczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia Leczenia Bólu Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Geriatryczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: ----  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Flebologiczna Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6      Telefon: ----  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Bydgoszcz

Specjalizacje, resorty ZOZ Bydgoszcz


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie