Polki.pl

Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II - Bielsko - Biała


 • Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II
 • Działalność lecznicza
  Szpital wielospecjalistyczny
 • Bielsko - Biała , ul. Wyzwolenia 18   (43-300 Bielsko - Biała)
  śląskie (powiat M. Bielsko-Biała)
 • tel.33 8164061
  email szpital@onkologia.bielsko.pl
  www www.onkologia.bielsko.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana...

 • 1

  Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II

  Bielsko - Biała , ul. Wyzwolenia 18 (śląskie / powiat M. Bielsko-Biała)
  telefon 33 8164370, email szpital@onkologia.bielsko.pl, www www.onkologia.bielsko.pl
  • Oddział Diagnostyki Onkologicznej i Gastroenterologii Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984080 (82)  
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984050 (30)  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej wraz z odcinkiem chirurgii krótkoterminowej Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984036  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Rehabilitacja stacjonarna
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Oddział Ginekologii Onkologicznej wraz z odcinkiem ginekologii krótkoterminowej Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984086  
   Oddział ginekologii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Radioterapii Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984068 (47)  
   Oddział radioterapii
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Rehabilitacja stacjonarna
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
  • Oddział Onkologiczny Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 8164061  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Rehabilitacja stacjonarna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Oddział Opieki Paliatywnej Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984017 (82)  
   Oddział medycyny paliatywnej
   Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   Rehabilitacja stacjonarna
  • Przychodnia Onkologiczna Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984009 (48, 53, 60, 61, 78)  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984078  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Stomijna Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984015  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Gastroenterologiczna Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984078  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Chorób Piersi Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984078  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Bólu Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984098 (78)  
   Poradnia leczenia bólu
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
  • Poradnia Opieki Paliatywnej Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984098 (78)  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Zakład Radioterapii z pracownią brachyterapii Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984065  
   Pracownie inne
   Leczenie ambulatoryjne - Radioterapia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984099 (26)  
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Patomorfologii Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 8164192  
   Dział anestezjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Genetyka kliniczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Genetyka kliniczna
  • Zakład Rehabilitacji Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984022  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Izba Przyjęć Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984016  
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Laboratorium Analityczne Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984055  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Apteka Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984043, 8166040  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984098  
   Hospicjum domowe
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zakład Fizyki Medycznej Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984034  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Onkologiczna Poradnia Genetyczna Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984053  
   Poradnia genetyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Genetyka kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Genetyka kliniczna
  • Blok operacyjny Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984020 (32)  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia hepatologiczna Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984078  
   Poradnia hepatologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Hematologiczna Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984078  
   Poradnia hematologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Oświata i promocja zdrowia - Hematologia
  • Pracownia mammotomiczna Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984099 (26)  
   Pracownie inne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 4984021  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia

Opieka zdrowotna Bielsko - Biała

Specjalizacje, resorty ZOZ Bielsko - Biała


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl