Polki.pl

ARTIMED NZOZ w Kielcach - Kielce


 • ARTIMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Kielce , ul. Paderewskiego 4 B   (25-017 Kielce)
  świętokrzyskie (powiat M. Kielce)
 • tel.41 344 17 17
  email artimed@artimed.pl
  www www.artimed.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - ARTIMED NZOZ w Kielcach

 • 1

  Przychodnia

  Kielce , ul. Paderewskiego 4 B (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  telefon 604 449 334,
  • Poradnia Reumatologiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Reumatologiczna Dla Dzieci Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Wad Postawy Kielce, ul. Paderewskiego 4 B     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Rehabilitacyjna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Kinezyterapii Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Masażu Leczniczego Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Fizjoterapii Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Pediatryczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Osteoporozy Kielce, ul. Paderewskiego 4 B     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Kardiologiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Logopedyczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia logopedyczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Pracy Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Nerwic Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Pulmonologiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Poradnia Neurologiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Bólu Kielce, ul. Paderewskiego 4 B     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Okulistyczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci Kielce, ul. Paderewskiego 4 B     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych Kielce, ul. Paderewskiego 4 B     
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Endokrynologiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia Nefrologiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Proktologiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B     
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Lekarza POZ Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Ginekologiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt Zaopatrzenia Środków Pomocniczych Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Zabiegowy Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy Dla Dzieci Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w Poradni Ginekologicznej Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w Poradni Alergologicznej Dla Dzieci Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Gabinet Zabiegowy w Poradni Chirurgicznej Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Punkt Pobrań Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt Szczepień Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG Kielce, ul. Paderewskiego 4 B     
   Pracownia USG
   USG - Chirurgia ogólna
   USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   USG - Położnictwo i ginekologia
   USG - Rehabilitacja medyczna
   USG - Reumatologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Diabetologiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Dział Balneoterapii Kielce, ul. Paderewskiego 4 B     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: ----  
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
  • Poradnia Chorób Naczyń Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: ----  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi Kielce, ul. Paderewskiego 4 B     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Gastrologiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: ----  
  • Poradnia Diabetologiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: ----  
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: ----  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego Kielce, ul. Paderewskiego 4 B     
  • Poradnia Oparzeń Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia oparzeń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Preluksacyjna Kielce, ul. Paderewskiego 4 B      Telefon: ----  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Kielce

Specjalizacje, resorty ZOZ Kielce


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl