Polki.pl

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - Starachowice


 • AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Starachowice , ul. UL. RADOMSKA 70   (27-200 Starachowice)
  świętokrzyskie (powiat Starachowice)
 • tel.41 273 91 13
  email info@szpital.starachowice.pl
  www www.szpital.starachowice.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 • 1

  Poradnie

  Starachowice , ul. Radomska 70 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)
  www www.szpital.starachowice.pl
  • Poradnia Diabetologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nefrologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Reumatologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Neurologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Dermatologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Preluksacyjna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Położniczo - Ginekologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Otolaryngologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Urologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Leczenia Jaskry Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Rehabilitacyjna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Leczenia Uzależnień Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia Medycyny Pracy Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Alergologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Hepatologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Zaburzeń Rytmu i Kontroli Rozruszników Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia wad serca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia Psychologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia psychologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Onkologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Szkoła Rodzenia Starachowice, ul. Radomska 70     
   Szkoła rodzenia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Leczenia Bólu Starachowice, ul. Radomska 70      Telefon: 041 274 53 81  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Osteoporozy Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Promocji Zdrowia Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Konsultacyjno - Przedzabiegowa Starachowice, ul. Radomska 70     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Wad Serca Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia wad serca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Logopedyczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • Poradnia Pediatryczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia pediatryczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Laktacyjna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia laktacyjna
   Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
  • Poradnia Stomatologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Gastroenterologiczna Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia Bakteriologii Starachowice, ul. Radomska 70     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologii Starachowice, ul. Radomska 70     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet EKG Starachowice, ul. Radomska 70     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Starachowice , ul. Radomska 70 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)
  email info@szpital.starachowice.pl, www www.szpital.starachowice.pl
  • Poradnia Lekarza POZ Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy Starachowice, ul. Radomska 70     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień Starachowice, ul. Radomska 70     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Starachowice, ul. Radomska 70     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Starachowice, ul. Radomska 70     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Starachowice, ul. Radomska 70     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Starachowice, ul. Radomska 70     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Starachowice, ul. Radomska 70     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Zespół Transportu Sanitarnego Starachowice, ul. Radomska 70      Telefon: 41 274 53 81  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej Starachowice, ul. Radomska 70     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Pracownie

  Starachowice , ul. UL. RADOMSKA 70 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)
  email info@szpital.starachowice.pl, www www.szpital.starachowice.pl
  • Pracownia Endoskopii Starachowice, ul. UL. RADOMSKA 70     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Masażu Leczniczego Starachowice, ul. UL. RADOMSKA 70     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii Starachowice, ul. UL. RADOMSKA 70     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Laserowa Starachowice, ul. UL. RADOMSKA 70     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Okulistyka
  • Pracownia Fizykoterapii Starachowice, ul. UL. RADOMSKA 70     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii Starachowice, ul. UL. RADOMSKA 70     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Hydroterapii Starachowice, ul. UL. RADOMSKA 70     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Krioterapii Starachowice, ul. UL. RADOMSKA 70     
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kapilaroskopii Starachowice, ul. UL. RADOMSKA 70      Telefon: 041 274 53 81  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Reumatologia
   Inne - Medycyna pracy
  • Pracownia Badań Słuchu Starachowice, ul. UL. RADOMSKA 70     
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Badań Densytometrycznych Starachowice, ul. UL. RADOMSKA 70      Telefon: 41 273 91 13  
   Pracownia densytometryczna
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa

Opieka zdrowotna Starachowice

Specjalizacje, resorty ZOZ Starachowice


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl