Polki.pl

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - Kraśnik


 • Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Kraśnik , ul. Chopina 13   (23-200 Kraśnik)
  lubelskie (powiat Kraśnik)
 • tel.81 8251340
  email poczta@spzoz.krasnik.pl
  www www.spzoz.krasnik.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

 • 1

  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

  Kraśnik , ul. ul. Chopina 13 (lubelskie / powiat Kraśnik)
  telefon 81 8251340,
  • Poradnia chirurgiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-68  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortopedyczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251351  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia laryngologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-60  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-67  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-64  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-52  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-55  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia reumatologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-63  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób kobiecych i kobiet ciężarnych Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-65  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-73  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-63  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny pracy Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-61  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neonatologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-59  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia preluksacyjna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-59  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób naczyń Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251393  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chorób płuc i gruźlicy Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251322  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia neurologii dziecięcej Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-59  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia po chorobach zakaźnych Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-72  
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chirurgiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251333  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia laryngologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251364  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251372  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251305  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia reumatologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251372  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób kobiecych i kobiet ciężarnych Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251318  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251393  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia nefrologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-14  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia onkologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 8254859  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Alergologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-24  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251340  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-24  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-59  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia urologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 8251393  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-59  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 8254803  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 825-48-53  
   Punkt pobrań materiałów do badań
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 81 8254859  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: 818251393  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Specjalistyczna poradnia internistyczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia okulistyczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia prewencji miażdżycy Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia cytologiczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
  • Poradnia leczenia zeza Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia badania słuchu (audiometryczna) Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia USG Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia leczenia osteoporozy Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Publiczne centrum medycyny rodzinnej Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób sutka Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Promocja zdrowia Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Specjalistyczna poradnia dziecięca Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia leczenia paliatywnego Kraśnik, ul. ul. Chopina 13      Telefon: ----  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Punkt szczepień przeciw wściekliźnie Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Publiczne centrum medycyny rodzinnej Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Specjalistyczna poradnia internistyczna Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia leczenia nadciśnienia tętniczego Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia zapobiegania i leczenia cukrzycy Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia padaczki Kraśnik, ul. ul. Chopina 13     
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Kraśnik

Specjalizacje, resorty ZOZ Kraśnik


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl