Polki.pl

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - Biskupiec


 • AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Biskupiec , ul. Armii Krajowej 8   (11-300 Biskupiec)
  warmińsko-mazurskie (powiat Biskupiec miasto)
 • tel.89 715 20 23
  email info@szpital-biskupiec.pl
  www www.szpital-biskupiec.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 • 1

  Zespół Poradni Specjalistycznych

  Biskupiec , ul. ul. Armii Krajowej 8 (warmińsko-mazurskie / powiat Biskupiec miasto)
  telefon 89 715 20 23, email info@szpital-biskupiec.pl, www www.szpital-biskupiec.pl
  • pracownia diagnostyki obrazowej Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia diagnostyki kardiologicznej i EEG Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • pracownia diagnostyki endoskopowej Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia spirometryczna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • dział rehabilitacji i fizykoterapii Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • poradnia alergologiczna dla dzieci i dorosłych Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • poradnia chirurgii ogólnej Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • poradnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • poradnia chirurgii dziecięcej Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia urologiczno -andrologiczna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia preluksacyjna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia neurologiczna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • poradnia chirurgii urazowo -ortopedycznej Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pracownia elektroterapii Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • pracownia biochemii klinicznej Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia hematologii z koagulogią Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia analityki ogólnej Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia serologii grup krwi Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Pracownia serologiczna
   Badania laboratoryjne - Transfuzjologia kliniczna
  • pracownia bakteriologii Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • punkt pobrań materiału do badań Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1 Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2 Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
  • poradnia kardiologiczna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • poradnia chorób wewnętrznych Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia leczenia bólu Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia pediatryczna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • poradnia neonatologiczna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neonatologia
  • poradnia endokrynologiczna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia urologiczna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia urologiczna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia endokrynologiczna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia okulistyczna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia laryngologiczna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia reumatologiczna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia kardiologiczna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia dla kobiet Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia nadciśnienia tętniczego Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia pulmonologiczna Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • poradnia kontroli rozruszników Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • poradnia promocji zdrowia Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Pogotowie Ratunkowe

  Biskupiec , ul. ul. Armii Krajowej 8 (warmińsko-mazurskie / powiat Biskupiec miasto)
  telefon 89 715 20 23, email info@szpital-biskupiec.pl, www www.szpital-biskupiec.pl
  • ambulatorium ogólne Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • zespół ratownictwa medycznego podstawowy Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • szpitalny oddział ratunkowy. Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • dyspozytornia Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Podstawowoa Opiekia Zdrowotna

  Biskupiec , ul. ul. Armii Krajowej 8 (warmińsko-mazurskie / powiat Biskupiec miasto)
  telefon 89 715 20 23, email info@szpital-biskupiec.pl, www www.szpital-biskupiec.pl
  • transport sanitarny Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w poz Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w poz Biskupiec, ul. ul. Armii Krajowej 8      Telefon: 89 715 20 23  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe - Medycyna rodzinna

Opieka zdrowotna Biskupiec

Specjalizacje, resorty ZOZ Biskupiec


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl